Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
16/07/2019 546
Thời khóa biểu lớp Liên thông VLVH ĐHSTOAN19A-L2 (từ ngày 15/7/2019)
08/07/2019 487
Thời khóa biểu lớp Liên thông VLVH ĐHSTOAN19A-L2 (đợt học tháng 7/2019)
03/06/2019 489
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B-L2 (đợt học tháng 6, 7, 8/2019)
01/03/2019 463
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B-L2 (đợt học tháng 3, 4, 5/2019)
13/12/2018 461
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A - L2 (ngày 15, 16/12/2018)
06/12/2018 464
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B-L2 (ngày 08,09 - 22,23/12/2018)
06/12/2018 487
Thông báo về lịch học lớp ĐHSToan18-L2AB, hệ liên thông trong tháng 12/2018
28/11/2018 459
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B_L2 ngày 01 - 02/12/2018 được nghỉ do trùng phòng thi Tiếng Anh
16/11/2018 454
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B_L2 (ngày 24,25/11 - 01,02, 08,09/12/2018)
21/09/2018 456
Thời khóa biểu các lớp Liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B-L2 (ngày 22,23 - 29,30/9/2018)
12/09/2018 399
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A, B - L2 (ngày 15, 16/9/2018)
21/08/2018 366
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN18A,B-L2 (ngày 8, 9/9/2018)
25/05/2018 389
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH lớp ĐHSTOAN16-L2 (đợt tháng 6,7,8/2018 xuất từ hệ thống cập nhật thường xuyên nếu có thay đổi)
01/03/2018 399
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016, 2017 (đợt tháng 3,4,5/2018 xuất từ hệ thống cập nhật thường xuyên nếu có thay đổi)
12/09/2017 385
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016, 2017 (đợt tháng 9,10,11,12/2017 xuất từ hệ thống cập nhật thường xuyên nếu có thay đổi)
05/06/2017 403
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (đợt tháng 6,7,8/2017 xuất từ hệ thống cập nhật thường xuyên nếu có thay đổi)
02/06/2017 382
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015 (Ngày 3-4/6/2017)
18/04/2017 366
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 22-23/4/2017)
13/04/2017 364
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 15-16/4/2017)
04/04/2017 368
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 8-9/4/2017)
30/03/2017 376
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 1-2/4/2017) (thay đổi)
30/03/2017 360
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 1-2/4/2017)
22/03/2017 390
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 25-26/3/2017)
15/03/2017 377
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016 (Ngày 18-19/3/2017) (thay đổi)
14/03/2017 397
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016 (Ngày 18-19/3/2017)
08/03/2017 359
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016 (Ngày 11-12/3/2017)
28/02/2017 380
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016 (Ngày 4-5/3/2017)
24/02/2017 357
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 25-26/2/2017)
24/02/2017 354
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016 (Ngày 18-19/2/2017)
11/01/2017 357
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 14-15/1/2017)
05/01/2017 373
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 (Ngày 7-8/1/2017)
21/12/2016 377
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016 (Ngày 24-25/12/2016)
13/12/2016 348
Thời khóa biểu các lớp liên thông VLVH khóa 2016 (Ngày 17-18/12/2016)
1/ 9
Quy định, Biểu mẫu >

Tại EDT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp