Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
24/12/2023 243
Thông báo Hội thảo khoa học cấp Trường: "Tính chất định tính của các hệ động lực và một số vấn đề liên quan".
06/02/2023 276
The Workshop "Exploring and adapting best practices for STEM education to solve real-world problems""
09/12/2022 295
Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy Toán học - Khoa học tự nhiên trong các cơ sở giáo dục đại học", 10/12/2022, tại Trường ĐH Đồng Tháp
27/09/2022 300
Khai mạc của Chương trình Tiếp cận Nghiên cứu Quốc tế (International Research Outreach Programme – IROP 2022)
03/10/2021 470
Hội Thảo khoa học quốc tế "Phương Trình vi phân, phương trình hàm và một số vấn đề liên quan", ngày 23/10/2021
26/07/2020 483
Hội thảo khoa học quốc tế "Toán học và Giáo dục Toán học" đã thành công tốt đẹp
22/05/2020 479
The 1st International Workshop on Mathematics and Mathematics Education 2020
16/10/2018 591
Biểu mẫu (Word, LaTeX) toàn văn và tóm tắt bài viết Hội nghị nghiên cứu khoa học lần thứ 10 (3/2019) của Khoa Sư phạm Toán học
16/10/2018 440
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị NCKH lần X của Khoa Sư phạm Toán học, năm học 2018-2019
24/04/2018 535
Kỉ yếu Tóm tắt và Chương trình báo cáo Hội nghị NCKH thường niên lần thứ 9 (24/4/2018) của Khoa
05/03/2018 443
Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị "Nghiên cứu khoa học lần 9 của Khoa Sư phạm Toán-Tin" năm học 2017-2018
06/12/2017 507
Biểu mẫu Word và LaTeX (toàn văn và tóm tắt) dùng cho Hội nghị NCKH lần thứ 9 (dự kiến 3/2018) của Khoa SP Toán-Tin
02/04/2017 420
Kỷ yếu (tóm tắt) Hội nghị nghiên cứu khoa học lần 8, Khoa SP Toán-Tin (01/4/2017)
06/04/2016 505
Toàn văn Kỉ yếu hội nghị NCKH Khoa SP Toán-Tin lần thứ 7 (27.3.2016)
01/04/2016 515
Danh mục bài viết đăng kỷ yếu hội nghị NCKH lần thứ 7, Khoa SP Toán-Tin, Trường ĐH Đồng Tháp
19/11/2015 400
Thông báo số 1 Hội nghị NCKH lần thứ 7 Khoa Sư phạm Toán-Tin năm học 2015-2016
03/06/2015 445
Danh sách và nội dung bài viết tham gia Hội nghị NCKH lần thứ 6
26/05/2015 414
Kỉ yếu Hội nghị NCKH lần thứ 6
1/ 1
Hoạt động KH&CN >

Sinh viên

Hoạt động KH&CN >

Giảng viên

Hội nghị - Hội thảo >

Trong Khoa

Hội nghị - Hội thảo >

Ngoài Khoa