Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
23/06/2023 345
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2022 - 2023
13/06/2023 370
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
14/03/2023 440
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2022 - 2023
01/08/2022 389
Thông báo về việc xét học bổng của Tổ chức Women's & Voice, Hoa kỳ cho nữ sinh vượt khó học tốt, năm học 2022 - 2023
15/07/2022 441
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2021 - 2022
27/06/2022 425
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022
08/06/2022 515
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
10/02/2022 643
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 1, năm 2022
13/01/2022 493
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2021 - 2022
12/01/2022 406
Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2021 - 2022 của Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp
21/12/2021 406
Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022
10/06/2021 519
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ cuối, năm học 2020 - 2021
15/04/2021 647
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập HK 2, năm học 2020 - 2021
09/04/2021 430
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế Giới - CHLB Đức, năm học 2020 - 2021
23/03/2021 447
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập HK 1, năm học 2020 - 2021
25/07/2020 445
Danh sách sinh viên tốt nghiệp có điểm TBHT HK 2 cùng 4.0 được đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2019 - 2020
23/03/2020 419
Danh sách đề nghị học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
02/12/2019 388
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
19/06/2019 440
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2018 - 2019
04/06/2019 426
Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng
23/05/2019 390
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 (chưa chính thức)
02/11/2018 367
Danh sách học bổng khuyến khích học tập HK 1 năm học 2018 - 2019
05/07/2018 390
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2017 - 2018
27/04/2018 389
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 (chưa chính thức)
04/05/2016 389
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 (chưa chính thức)
19/10/2015 395
Thông báo về việc xét nhận học bổng của Doanh nghệp Tư nhân Cỏ May
28/07/2015 372
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2014 - 2015 (DS chính thức)
14/07/2015 377
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2014 - 2015 (đối với những lớp năm cuối ĐH khóa 2011, CĐ khóa 2012)
26/06/2015 364
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2014-2015 (Chính thức)
10/03/2015 382
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2014-2015 (Chính thức)
03/03/2015 387
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2014-2015
15/10/2014 387
Kế hoạch (Tổ chức phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc, đợt 1 năm học 2014-2015)
29/09/2014 375
Quyết định (V/v trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt)
1/ 2
Quy định, Biểu mẫu >

Tại EDT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp