Phó Trưởng Khoa

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 26 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Trương Công Tuấn

Khoa học máy tính

Quê quán: Phường Gia Hội, Thành phố Huế. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Khoa học máy tính

Lĩnh vực nghiên cứu về tính toán song song, khai khá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, máy học. Môn đảm nhiêm Hệ diều hành, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Phạm Huệ Minh

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM. Đảm trách các môn học liên quan đến Ứng dụng CNTT cơ bản; Lập trình trực quan; Thiết kế đồ họa. Đã công bố 10 bài báo, 1 đề tài, 1 sách Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Văn Mạnh

Hệ thống Thông tin

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Đảm trách các môn học liên quan đến Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao; Ứng dụng CNTT trong dạy học Tiếng Anh; Phát triển phần mềm mã nguồn mở; Quản trị hệ thống mạng Windows; Bảo trì hệ thống máy tính; Thiết kế đồ họa. Đã công bố 7 bài báo, 1 đề tài Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS.NCS.Nguyễn Quốc Anh

Khoa học máy tính

Môn học giảng dạy: Lập trình Hướng đối tượng, Lập trình Trực quan và thuật toán, Lập trình Python. Hướng nghiên cứu: Mạng VANET, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, tham gia 1 sách chuyên khảo. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Cần Thơ. Lĩnh vực nghiên cứu là Data mining, AI. Đảm trách các môn học liên quan đến lập trình, khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Võ Công Chương

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Sư pham Huế, Tiến sĩ tại Melbourne University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Australia. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Kim Hương

Hệ thống thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học dữ liệu. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, công nghệ web, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp đại học năm 2009 thạc sĩ năm 2015 tại trường Học viện Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM. Lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đảm trách các môn liên quan đến toán rời rạc, lập trình Java, Python, AI. Đã công bố 2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Viên chức

TS. Nguyễn Văn Lót

Đang cập nhật ...

Đang cập nhật ...

1/ 1