Giới thiệu về Bộ môn Công nghệ - Thông tin

10/02/2021 8888


Bộ môn Công nghệ thông tin trực thuộc Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp, được thành lập theo quyết định số 17/QĐ-CNS&KT ngày 24/03/2024 về việc phân công công tác nhân sự bộ môn của Trưởng khoa Công nghệ số & Kỹ thuật.

Nhiệm vụ

Bộ môn đảm trách đào tạo cử nhân chuyên về công nghệ thông tin, đáp ứng nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước; Thực hiện nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và triển khai các dự án phục vụ cộng đồng, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực CNTT và liên ngành.

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan về lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông qua quá trình học, giúp sinh viên hình thành các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm, tác phong làm việc sáng tạo, hợp tác và trách nhiệm, năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc, có đạo đức và trách nhiệm với xã hội.

Nghiên cứu khoa học

Trong thời gian qua, giảng viên của Bộ môn đã tham gia thực nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, cấp tỉnh, cấp Bộ, trong đó có nhiều công trình công bố quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus.

Định hướng phát triển

Dựa trên những thành tựu đã có, Bộ môn tiếp tục phát huy những thế mạnh trong hoạt động đào tạo; NCKH và chuyển giao công nghệ; Đẩy mạnh số lượng và chất lượng bài báo trong các hội nghị, tạp chí chuyên ngành có uy tín, tham gia hợp tác đào tạo và phục vụ cộng đồng, đẩy mạnh đào tạo kết hợp với doanh nghiệp.

Nhân sự

Hiện nay, Bộ môn Công nghệ thông tin gồm có 07 giảng viên, bao gồm 02 tiến sĩ, 04 thạc sĩ và 01 phó giáo sư.

Quản lý bộ môn:

1. Lê Minh Thư, GV, Thạc sĩ, Trưởng Bộ môn, Email: lmthu@dthu.edu.vn

Giảng viên:

2. Nguyễn Quốc Anh, giảng viên (GV), Thạc sĩ. Email: nqanh@dthu.edu.vn

3. Trần Kim Hương, GV, Thạc sĩ. Email: tkhuong@dthu.edu.vn

4. Trần Văn Mạnh, GV, Thạc sĩ. Email: tvmanh@dthu.edu.vn  

5. Võ Hoàng Liên Minh, GV, Tiến sĩ 

6. Nguyễn Văn Lót, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Australia

7. Trương Công Tuấn, GV, Phó Giáo sư.

Mời giảng

Mọi chi tiết xin liên hệ:

·        ThS. Trần Kim Hương, SĐT: 0384 967 679, Email: tkhuong@dthu.edu.vn

 

Giảng viên của Bộ môn

Phó Trưởng Khoa

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 26 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Trương Công Tuấn

Khoa học máy tính

Quê quán: Phường Gia Hội, Thành phố Huế. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Khoa học máy tính

Lĩnh vực nghiên cứu về tính toán song song, khai khá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, máy học. Môn đảm nhiêm Hệ diều hành, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS.NCS.Nguyễn Quốc Anh

Khoa học máy tính

Môn học giảng dạy: Lập trình Hướng đối tượng, Lập trình Trực quan và thuật toán, Lập trình Python. Hướng nghiên cứu: Mạng VANET, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, tham gia 1 sách chuyên khảo. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Cần Thơ. Lĩnh vực nghiên cứu là Data mining, AI. Đảm trách các môn học liên quan đến lập trình, khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Võ Công Chương

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Sư pham Huế, Tiến sĩ tại Melbourne University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Australia. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Kim Hương

Hệ thống thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học dữ liệu. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, công nghệ web, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp đại học năm 2009 thạc sĩ năm 2015 tại trường Học viện Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM. Lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đảm trách các môn liên quan đến toán rời rạc, lập trình Java, Python, AI. Đã công bố 2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Viên chức

TS. Nguyễn Văn Lót

Đang cập nhật ...

Đang cập nhật ...

Hoạt động tại EDT >

Tin tức & Sự kiện

Hoạt động tại EDT >

Hợp tác đào tạo

Hoạt động tại EDT >

Ảnh hoạt động

Hoạt động tại EDT >

Video tại EDT