Lãnh đạo MIT

Phó Trưởng Khoa

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 26 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Bộ môn

Chi uỷ

Bí thư Chi bộ
Phó Bí thư Chi bộ

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin

Đoàn thể

Phó Bí thư Liên chi

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin

Hoạt động tại EDT >

Tin tức & Sự kiện

Hoạt động tại EDT >

Hợp tác đào tạo

Hoạt động tại EDT >

Ảnh hoạt động

Hoạt động tại EDT >

Video tại EDT