Tại sao bạn nên chọn học tại EDT?

Hiện tại, Khoa Sư phạm Toán - Tin có 32 cán bộ giảng viên, trong đó có 40% là Phó Giáo sư và Tiến sĩ; được cơ cấu thành 2 bộ môn: Bộ môn Sư phạm Toán học và Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Sinh viên hiện tại

Nếu bạn là sinh viên đang theo học tại MIT, nơi này sẽ có những thông tin cần thiết cho bạn.

Sinh viên tương lai

Bạn đang cần thông tin để tìm hiểu và MIT trước khi chọn ngành dự tuyển, hãy chọn chức năng này.